Roku 1992 vzniká firma Vladimír Jašíček – Elektromechanika v rámci privatizace s.p. VYAS Vyškov, kde majitel Vladimír Jašíček st. pracoval jako vedoucí provozu. Předmětem podnikání je výroba, instalace a opravy elektrických motorů,na které je firma specializována. V roce 1994 uzavřel zadavatel firmy Smlouvu o sdružení fyzických osob se svým synem Vladimírem Jašíčkem ml., který od roku 1992 podniká na základě živnostenského listu v profesi strojní zámečník. Díky tomuto spojení lze o firmě mluvit jako o rodinném podniku. Od tohoto okamžiku se stala předmětem podnikaní i výroba stavebních zámečnických prvků, zámků a kování. Zámečnictví získávalo postupem času dominantnější postavení a od roku 2005 je hlavním předmětem podnikání. V témže roce bylo ukončeno výše zmíněné sdružení z důvodu úmrtí Vladimíra Jašíčka st.

Vladimír Jašíček ml. chtěl nadále udržet rodinný ráz firmy, v roce 2006 vstupuje do podnikání jeho mladší syn Michal Jašíček. Tímto vzniklo nové sdružení fyzických osob. V tomto sdružení Vladimír Jašíček zajišťuje chod zámečnické výroby a Michal Jašíček opravy a výrobu elektromotorů